Saluran, Pek & Filem

Apakah yang perlu dilakukan jika transaksi saya tidak berjaya?

Sila rujuk pengesahan yang diterima untuk tindakan seterusnya atau hubungi bank pengeluar kad kredit/debit anda untuk penjelasan.