Pertanyaan Umum

Berapakah kos untuk pemasangan semula?

NJOI Box

Untuk penanggalan SAHAJA - RM50

Untuk pemasangan SAHAJA - RM100

Untuk  penanggalan &  pemasangan - RM 150

*Sila ambil perhatian bahawa caj tambahan mungkin dikenakan jika proses pemasangan semula memerlukan kabel/pemasangan tambahan.