Aplikasi My NJOI

Berapakah jumlah wang yang boleh saya simpan dalam aplikasi My NJOI?

Pada ketika ini, anda boleh menyimpan sehingga RM250 dalam aplikasi My NJOI.