Aplikasi My NJOI

Kesesuaian perisian yang diperlukan untuk Android dan iOS bagi menggunakan aplikasi My NJOI ialah seperti berikut:

Versi iOS - minimum iOS 11 dan maksimum iOS 14

Versi Android - minimum Android 5 dan maksimum Android 10