Aplikasi My NJOI

Adakah saya akan menerima pemberitahuan sebelum kredit aplikasi My NJOI saya tamat tempoh?

Tidak ada sebarang pemberitahuan. Bagaimanapun, pengguna boleh menyemak tarikh tamat tempoh baki kredit pada bahagian skrin "top up" dan anda boleh tekan klik pada ikon 'i' untuk maklumat lanjut.