NJOI HD

Semua saluran percuma saya sebelum ini tidak dapat ditonton setelah saya membeli kotak NJOI baharu disebabkan masalah teknikal pada kotak yang lama. Perlukah saya membeli Pek HD untuk mendapatkan saluran yang sama?

Pelanggan yang membeli kotak NJOI sebelum 28 April akan terus menikmati 20 saluran percuma tetapi pelanggan yang membeli kotak NJOI selepas itu hanya akan mendapat akses kepada 12 saluran percuma dan tertakluk kepada pra-syarat NJOI HD.