NJOI HD

Adakah saluran radio tersedia apabila Pek HD telah diaktifkan?

Pelanggan tidak perlu membeli Pek HD untuk mendapat akses ke saluran radio. 20 saluran radio akan datang bersama dengan 18 saluran percuma.