Tambah Nilai & Kredit

Boleh baki kredit dikongsi dengan pelanggan NJOI lain?

Tidak, baki kredit anda tidak boleh dikongsi atau dipindah ke akaun lain.