Tambah Nilai & Kredit

Bagaimana untuk menyemak baki kredit?

SMS

Langkah 1: SMS 000<jarak>Nombor kad pintar 12-digit dan hantar ke 66688

Contoh:   000 012345678910

 

Tertakluk kepada caj standard telekomunikasi dan Terma dan Syarat

 

WhatsApp

Langkah 1: Hantar Hi ke nombor NJOI WhatsApp (03-9543 8100)

Langkah 2: Hantar 2 untuk Semak/Tambah Kredit

Baki kredit dan tarikh luput akan muncul dalam mesej balas

Nota:

Anda boleh ke platform berikut untuk mendapatkan nombor kad pintar 12-digit:

1. Tekan Home > Settings > STB diagnostics menggunakan alat kawalan anda. Nombor kad pintar 12-digit anda akan tertera di atas senarai di skrin.

2. Pergi ke saluran 200