Tambah Nilai & Kredit

Apa yang akan berlaku jika saya menambah nilai sebelum tarikh luput baki kredit?

Menambah nilai sebelum tarikh luput baki kredit akan memperbaharui tempoh sah baki kredit dengan memberi 60 hari tambahan dari tarikh penambahan nilai.