Tambah Nilai & Kredit

Bolehkah saya menambah nilai setelah baucar prabayar luput?

Anda tidak dapat menambah nilai apabila baucar prabayar telah luput dan perlu membeli baucar prabayar baharu untuk menambah nilai.

Nota: Tarikh luput akan tertera di baucar prabayar. Pelanggan NJOI disarankan untuk mengakitfkan pin 16-digit mereka sebelum tarikh luput.