Tambah Nilai & Kredit

Adakah baki kredit akan luput?

Kredit NJOI mempunyai tempoh 60 hari dari tarikh tambah nilai sebelum ia luput. Apabila sudah luput, nilai kredit itu tidak boleh digunakan. Menambah nilai sebelum tarikh luput baki kredit akan memperbaharui tarikh luput kredit dan memberi 60 hari tambahan daripada tarikh tambah nilai.