Panduan Pengguna

Tukar tetapan paparan TV

LANGKAH 1

Tekan butang "HOME" pada alat kawalan anda.

LANGKAH 2

Gerakkan pilihan anda ke SETTINGS dan tekan OK

LANGKAH 3

Gerakkan pilihan anda ke Display dan tekan OK

LANGKAH 4

Gerakkan pilihan anda ke TV Settings dan tekan OK

LANGKAH 5

Gerakkan pilihan anda ke Conversion for 4:3 Input Video, pilih tetapan yang diinginkan dan tekan OK

LANGKAH 6

Pilih Yes, continue dan tekan OK untuk mengesahkan perubahan tetapan. Sebaliknya, pilih No, go back untuk membatalkan sebarang perubahan.