Panduan Pengguna

Mengubah tetapan audio digital

LANGKAH 1

Tekan butang "HOME" pada alat kawalan anda.

LANGKAH 2

Gerakkan pilihan anda ke SETTINGS dan tekan OK

LANGKAH 3

Gerakkan pilihan anda ke Digital Audio dan tekan"OK".

LANGKAH 4

Pilih tetapan yang diinginkan dan tekan OK

LANGKAH 5

Pilih Yes, continue dan tekan "OK" untuk mengesahkan perubahan tetapan. Sebaliknya, pilih No, go back untuk membatalkan sebarang perubahan.