Panduan Pengguna

Tukar menu bahasa dan sari kata

LANGKAH 1

Tekan butang "HOME" pada alat kawalan anda.

LANGKAH 2

Gerakkan pilihan anda ke PREFERENCES dan tekan OK

LANGKAH 3

Gerakkan pilihan anda ke Language dan tekan "OK".

LANGKAH 4

Pilih bahasa yang diinginkan dan tekan "OK".

LANGKAH 5

Pilih Yes, continue dan tekan "OK" untuk mengesahkan perubahan tetapan. Sebaliknya, pilih No, go back untuk membatalkan sebarang perubahan.